Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası ile, Hayvan Kayıt Sistemi TÜRKVET’e kayıtlı süt sığırları, besi sığırları ve mandalar, TARSİM tarafından gerçekleştirecek risk değerlendirmesi sonrasında aşağıdaki rizikolara karşı teminat alına alınır.

  • Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
  • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
  • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik Şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.


« Geri Dön