Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası ile, Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan Kalite Kaybı sigorta kapsamında alınabilmektedir.« Geri Dön