Montaj All Risk Sigortası

Montaj All Risk Sigortası, poliçeye konu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini tazmin eden sigorta poliçesidir.« Geri Dön