İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası, poliçeye konu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini tazmin eden sigorta poliçesidir.« Geri Dön