İsteğe Bağlı Sigortalar

–  Kara Araçları Birleşik Kasko Sigortası
Kasko Sigortası, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıt, römork, iş makinesi ve lastik tekerlekli traktörlere gelecek zararları teminat altına alan sigorta poliçesidir.

– Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar tazmin eden sigorta poliçesidir.« Geri Dön