Ferdi Kaza Sigortaları

– Ferdi Kaza Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası, bir kimsenin poliçe süreci boyunca ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu vefat etmesi veya daimi maluliyet risklerine karşı poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde, tazminat ödemeyi taahhüt eden bir sigorta poliçesidir.

– Hayat Sigortası
Hayat Sigortası, bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edilebildiği, ölümün gerçekleşmesi durumunda ise poliçede yazılı lehdara tazminat ödemeyi taahhüt eden bir sigorta poliçesidir.« Geri Dön