Kasko Sigortası, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıt, römork, iş makinesi ve lastik tekerlekli traktörlere gelecek zararları teminat altına alan sigorta poliçesidir.- Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası İhtiyari Mali

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası), Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası bu gruptadır.

Ferdi Kaza Sigortası, bir kimsenin poliçe süreci boyunca ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu vefat etmesi veya daimi maluliyet risklerine karşı poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde, tazminat ödemeyi taahhüt

Gezinti Tekneleri Sigortası, ticari veya özel amaçlı teknelerin denizde, karada veya çekek yerinde ya da başka bir tekneye

Balıkçı Tekneleri Sigortası ile boyu 2,5 metreden büyük olan ve ticari olarak balık avlama ruhsatına sahip tekneler ve bunlara ...

Sağlık Sigorta ile bireylerin sigorta süresi içerisinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde ...

Seyahat sağlık sigortası ile ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri ...

İnşaat All Risk Sigortası, poliçeye konu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat...

Montaj All Risk Sigortası, poliçeye konu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde...

Makine Kırılması Sigortası, makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, normal çalışır halde..

Elektronik Cihaz Sigortası, cihazların deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken aynı...

Emtia Nakliyat Sigortası, Sigortalı malların bir taşıma aracı ile(gemi, kamyon,uçak veya tren) sevkiyatı sırasında...

Kıymet Taşıma Sigortası ile, altın vb değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların bir taşıma ...

İşveren Sorumluluk Sigortası ile, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle ...

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası ile Sigortalının günlük yaşamları veya ticari faaliyetleri esnasında üçüncü kişilere verebilecekleri ...

Bu sigorta ile hava taşıtlarının gövdesi, üçüncü kişilere karşı sorumluluğu, yolcularına karşı sorumluluğu, taşıdığı yüke karşı sorumluluğu...

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası ile, Hayvan Kayıt Sistemi TÜRKVET’e kayıtlı süt sığırları, besi sığırları ve mandalar ...

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası ile, Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını ...

Yangın Sigorta Poliçesi ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin ...

Hırsızlık Sigorta Poliçesi ile poliçede belirtilen sigortalı adreste hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs sonucu meydana gelebilecek ...